Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Δημητριάδης
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Συμεωνίδης
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάριος Δημακόπουλος 
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαράλαμπος Λουκαράς
  • ΤΑΜΙΑΣ: Άννα Τομάζου
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Καριώτης
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χάρης Τσιμάρας