Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

  • Πρόεδρος : Βανταράκης Απόστολος
  • Αντιπρόεδρος : Λουκαράς Χαράλαμπος
  • Γενικός Γραμματέας : Λαδάκη Αννίτα
  • Σύμβουλος Ταμίας : Αλεξάνδρου Σταύρος
  • Σύμβουλος : Δημακόπουλος Μάριος
  • Σύμβουλος : Μπαρδής Βασίλης
  • Σύμβουλος : Περισυνάκης Γιώργος