Αγωνιστικός σχεδιασμός 2017 – 2018

By
Updated: Αύγουστος 5, 2017

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός 2017-2018 περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από αγωνιστικά

προϊόντα που θα οργανωθούν είτε από την ΠΕΦΤ είτε υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ.
Σημαντικό στοιχείο στον αγωνιστικό σχεδιασμό είναι τα αγωνιστικά αυτά προϊόντα να πληρούν
κάποια κριτήρια ποιότητας, προκειμένου να ικανοποιούνται τα μέλη της ΠΕΦΤ.
Τα αγωνιστικά προϊόντα της ΠΕΦΤ για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 είναι:
1.GREEK SQUASH LEAGUE
2.GREEK SQUASH TOUR
3.GREEK SQUASH MASTERS OPEN

Download (df8582dcbf096ec24a077d702aa3c866.pdf, 262KB)