Παρέμβαση για εθνικές

By
Updated: Απρίλιος 27, 2017

Προς
-ΓΓΑ, Τμήμα Αγων. Αθλητισμού
-Πρόεδρο ΕΦΟΑ

Θέμα: «Τοιχοσφαίριση και νέα έθιμα: Ερωτήσεις που αναζητούν
απαντήσεις»

Με την ολοκλήρωση των συμμετοχών των «εθνικών» ομάδων

 τοιχοσφαίρισης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα θέλαμε σαν
Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης να αναφερθούμε στα νέα
έθιμα που κυριαρχούν στην ελληνική τοιχοσφαίριση τα 2 τελευταία έτη
από την ΕΦΟΑ, εις γνώση της επιτροπής τοιχοσφαίρισης και αφορούν τη
συμμετοχή της Εθνικής ομάδας όλων των κατηγοριών σε ευρωπαϊκά
τουρνουά.

Η ΕΦΟΑ και η «άγνωστο εάν υπάρχει» οργανωτική επιτροπή των εθνικών
ομάδων έχει αποφασίσει τα 2 τελευταία έτη, τη συμμετοχή των εθνικών
ομάδων σε διάφορα πανευρωπαϊκά τουρνουά. Και προς αρνητική
έκπληξη όλων όσων ασχολούνται είτε εθελοντικά είτε περισσότερο
επαγγελματικά με την τοιχοσφαίριση, το κόστος των μετακινήσεων και
της συμμετοχής δεν καλύφθηκε από την ομοσπονδία αλλά κλήθηκαν να
το καλύψουν οι ίδιοι παίκτες της Εθνικής είτε μέσω τρίτων είτε από
ιδίους πόρους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα
Ανδρών κατέφυγε σε crowdfunding στο διαδίκτυο (βλέπε τον σχετικό
σύνδεσμο https://www.jumpstartgreece.com/projects/support-greek-
national-mens-team-on-its-way-to-the-european-championships/)
Και αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες (άνδρες, γυναίκες, έφηβοι,
νεανίδες). Και στις περιπτώσεις που κάποιος παίκτης που έχει επιλεγεί
δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τη συμμετοχή του, τότε τι γίνεται;
Απλά κλήθηκε ο επόμενος και ο επόμενος μέχρι να βρεθεί αυτός που θα
αποδεχτεί να πληρώσει τη συμμετοχή του. Αυτές οι νέες διαδικασίες
δημιουργούν εύλογα τα παρακάτω σημαντικά ερωτήματα:

1. Γιατί η ΕΦΟΑ έχει αποδεχτεί και εγκρίνει αυτές τις διαδικασίες;
2. Τα νέα αυτά έθιμα της ομοσπονδίας τα γνωρίζει η ΓΓΑ;
3. Εγκρίνει αυτό τον τρόπο επιλογής, συμμετοχής και εκπροσώπησης στα
ευρωπαϊκά τουρνουά;
4. Δεν θίγεται με αυτές τις διαδικασίες το αθλητικό ιδεώδες ειδικά όταν
γίνεται σε μια χώρα που αποτελεί την κοιτίδα του αθλητισμού;
5. Οι διαδικασίες αυτές δεν θίγουν το ευ αγωνίζεσθαι;
6. Και αν ένας αθλητής δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να
συμμετάσχει ή δεν συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία, δεν θίγεται το
αίσθημα της αξιοκρατίας που είναι από τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα του αθλητισμού;
7. Και πόσο ηθικά σωστό είναι να αποστέλλεται η Εθνική ομάδα σε ένα
άθλημα με αυτές τις διαδικασίες; Ευτυχώς και προς τιμή τους οι γυναίκες
συνολικά δεν αποδέχτηκαν τα νέα «έθιμα» και δεν απεστάλη η εθνική
ομάδα.
8. Με αυτή τη διαδικασία ποιος ωφελείται;
9. Συμφωνούν οι διεθνείς αθλητές της εθνικής ομάδας σε αυτές τις
διαδικασίες;
10. Γιατί δεν τηρήθηκε το καταστατικό για την επιλογή των συνοδών
προπονητών των εθνικών ομάδων;
11. Οι «αυτοανακηρυσσόμενοι» προπονητές έχουν την έγκριση της ΕΦΟΑ
και με βάση ποια απόφαση;
12. Και σε ποια άλλα αθλήματα στέλνονται οι εθνικές ομάδες με αυτό τον
τρόπο επιλογής;

Πραγματικά στα παραπάνω ερωτήματα, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον
να απαντούσε η ΕΦΟΑ και η ΓΓΑ, προκειμένου και εμείς σαν εθελοντές
του αθλήματος να μάθουμε για τα νέα έθιμα της τοιχοσφαίρισης.

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ της ΠΕΦΤ