Εσωτερικός Κανονισμός Εθνικής Ομάδας Τοιχοσφαίρισης

By
Updated: Απρίλιος 6, 2015

Επισυνάπτεται ο Εσωτερικό Κανονισμό που θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά όλοι οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας, ανδρών και γυναικών.

Download (PDF, 332KB)

Θα σας ενημερώνουμε για τα στάδια της προετοιμασίας τους.

 

ΔΣ της ΠΕΦΤ