Κανόνες Διαιτησίας στους αγώνες Squash

By
Updated: Απρίλιος 3, 2015

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Επισημάνσεις για κάποιους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και που τυχαίνουν συνεχούς απόκλισης από τα προβλεπόμενα
  2. Απόσπασμα των κανόνων, από το Εγχειρίδιο κανόνων της WSF, συνοψισμένους σε 5 σελίδες και πινακοποιημένη μορφή

 

Είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων: Διοργανωτή, Επιδιαιτητή, Διαιτητών και Παικτών να έχουν πλήρη γνώση των κανόνων που διέπουν τους αγώνες.

Η σωστή και αυστηρή τήρηση των κανόνων ενισχύει την αξιοπιστία των αγώνων και του circuit συνολικά

Download (PDF, 103KB)

Download (PDF, 213KB)

 

ΥΓ. Οι κανόνες είναι copy-paste από το εγχειρίδιο, στα Αγγλικά, για να αποφευχθούν παρερμηνείες

Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Τ.