Απόσπασμα Πρακτικού της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΠΕΦΤ

By
Updated: Νοέμβριος 12, 2015

Σήμερα στις 08-Νοεμβριου 2015 και ώρα 17.00 μμ. συνήλθαν σε συνέλευση τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Π.Ε.Φ.Τ. κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Π.Ε.Φ.Τ. (της οργανωτικής αρχής του Τουρνουά που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου Holmes) με θέμα τα γεγονότα που έγιναν στο αγώνα μεταξύ των αθλητών Π. Αναστασιάδη και Π. Τζαμαλούκα.
Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής αφού έλαβαν γνώση των εκθέσεων των :
Α. Βανταράκη (οργανωτική επιτροπή)
Ν. Δημητριάδη (επιδιαιτητή)
Γ. Αδάμη (διαιτητή του αγώνα )
Γ. Περισυνάκη (σημειωτή του αγώνα)
Π. Τζαμαλούκα (παίκτης)
Π. Αναστασιάδης (παίκτης)
Αποφάσισαν :
Ποινή αποκλεισμού του αθλητή Π. Αναστασιάδη για μια αγωνιστική σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πειθαρχικού Δίκαιου της Π.Ε.Φ.Τ. η ισχύς της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 , αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Η Πειθαρχική Επιτροπή,
Δημήτρης Τσόγκας (Πρόεδρος)
Διονύσης Σταθόπουλος (Μέλος)
Χρήστος Θεοχαράτος (Μέλος)
Δημήτρης Καραογλανίδης (Σύμβουλος)
Αντώνης Ηλιόπουλος (Σύμβουλος)

08/11/2015